Ökat stöd för grön skatteväxling

15 september, 2021

PwC:s årliga undersökning Skattebarometern har publicerats. Resultaten är tydliga: skattehantering är en allt större fråga för företagen och den skatteadministrativa bördan har ökat. 32 procent av de tillfrågade uppger att de lägger mer tid på skattehantering i dag jämfört med för fem år sedan. Endast åtta procent uppger att de lägger mindre tid i dag.

Skattebarometern visar också att stödet för grön skatteväxling och regionala skatter ökar, men många företag vill återse den skattepolitik som bedrevs under alliansåren.

– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, säger Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC, i ett uttalande.

Läs mer om Skattebarometerna på PwC:s webb.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp