Ökad popularitet för ekonomutbildningar

9 juli, 2020

Antalet som söker program som leder till civilekonomexamen, med start hösten 2020, har skjutit i höjden, visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Något civilekonomen.se var först med att berätta. För program som mynnar ut i en civilekonomexamen är ökningen 15 procent, 9 052 sökanden jämfört med 7 864 för motsvarande termin förra året.

Fredrik Svensson, senior utredare på analysavdelningen på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är säker på antalet sökanden kommer fortsätta öka.

– Lågkonjunktur och ungdomsarbetslöshet leder till att fler söker sig till högskolan. Så vi kan räkna med att fler vill studera på högskolan framöver. Och eftersom regeringen också satsar på fler platser inom bristyrken och livslångt lärande så kan vi räkna med fler studenter framöver, säger han till civilekonomen.se.

ANNONS
ANNONS

Steg för steg – vägen mot den egna byrån

20 oktober, 2020 Jonny Boström har bestämt sig. Med dansen som ledstjärna ska han skapa en ny byrå.

Nischbyrån – underutnyttjad framgångsmodell

20 oktober, 2020 Digitaliseringen kan göra att nischbyrån får det genomslag som den borde inom revisions- och rådgivningsbranschen.

5 tips – så undviker byrån cyberattacker

19 oktober, 2020 Ju mer digitaliserat allt blir, desto större risk för dataintrång. Coronapandemin är inget undantag.

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020 Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

Därför kvarstår förväntningsgapet

14 oktober, 2020 Olika syn på revisionens syfte och revisorns roll leder till otydlighet - visar ny uppsats.

Examensrådet om revisorsprovet: ”Ska bevaka och analysera noga”

13 oktober, 2020 Vårens revisorsprov visade ett magert resultat på 45 procent godkända. Kommande prov ska utvärderas ordentligt.

 Upp