Ökad popularitet för ekonomutbildningar

9 juli, 2020

Antalet som söker program som leder till civilekonomexamen, med start hösten 2020, har skjutit i höjden, visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Något civilekonomen.se var först med att berätta. För program som mynnar ut i en civilekonomexamen är ökningen 15 procent, 9 052 sökanden jämfört med 7 864 för motsvarande termin förra året.

Fredrik Svensson, senior utredare på analysavdelningen på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är säker på antalet sökanden kommer fortsätta öka.

– Lågkonjunktur och ungdomsarbetslöshet leder till att fler söker sig till högskolan. Så vi kan räkna med att fler vill studera på högskolan framöver. Och eftersom regeringen också satsar på fler platser inom bristyrken och livslångt lärande så kan vi räkna med fler studenter framöver, säger han till civilekonomen.se.

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp