Offentliga sektorn skriker efter ekonomer inom revision och redovisning

15 maj, 2019

Många av landets 290 kommuner har ett skriande behov av ekonomer- och då särskilt gruppen Handläggare Ekonom där revision och redovisning ingår. Det skriver Civilekonomernas tidning på webben. Enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är rekryteringsbehovet så högt som 26 procent de kommande tio åren, förutsatt att man ersätter medarbetare som går i pension. Men det finns en skillnad beroende på var i landet man befinner sig. Medan Nacka kommun inte har några problem att hitta kvalificerade ekonomer, kan det vara svårare i Säffle kommun eller Region Norrbotten, skriver civilekonomen.se.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp