GRI utvecklas till standard

20 april, 2016

Global Reporting Initiative (GRI) är sedan slutet av 1990-talet de vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna har utvecklats successivt och är inne på den fjärde generationen, GRI G4.

Nu finns ett första förslag till ”GRI Standards”, som är en vidareutveckling av GRI G4 men med ny och bättre struktur. Genom att kombinera universella standarder med ämnesspecifika påminner GRI Standards om Fédération des Experts comptables Européens (FEE:s) nyligen lanserade koncept Core & More.

Läs mer och lämna remissvar på GRI:s egen hemsida.

 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp