Nordisk undersökning: KPMG levererar högst kvalitet i leveranserna

16 april, 2019

Enligt den nordiska undersökningen Source Global Research 2019 är KPMG det konsultbolag i Norden som rankas högst när det gäller den generella kvalitetsupplevelsen i leveransernaUtfallet baseras på den genomsnittliga kvalitetsupplevelsen inom tretton tjänsteområden, där KPMG hamnar på topp tre i 10 av de 13 kategorierna.

– Jag är stolt över att KPMG får så fin respons av både befintliga och potentiella kunder. Det här omdömet motiverar oss till att bli ännu bättre och överträffa de höga förväntningarna, kommenterar Jan Forsell, chef för rådgivningsverksamheten inom KPMG Sverige, på byråns LinkedIn.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp