Nominera till Årets framtidsbyrå

26 mars, 2019

Nu har nomineringsprerioden til FAR:s pris Årets framtidsbyrå kommit igång. Genom att svara på frågor på FAR:s framtidstest får byrån en signal om hur långt man har kommit i omställningsarbetet. Utöver frågor om prissättning och användning av molntjänster omfattar framtidstestet även frågor om affärsmodeller och att utveckla tjänsteerbjudandet, skriver FAR på webbplatsen. Vid toppresultat på testet kan byrån anmäla sig till Årets framtidsbyrå.

Priset delas ut i samband med FAR:s branschdagar 19 september. Sista datum för att nominera byrån är 14 augusti 2019.

Läs mer och gör testet här

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp