Molnet lockar allt fler byråkunder

11 oktober, 2016

Antalet kunder hos redovisnings- och revisionsbyråer som väljer helt webbaserade lösningar har blivit dubbelt så många på ett år, enligt en ny undersökning från Visma. Andelen kunder som inte använder molnet alls har dessutom sjunkit från 79 procent till 69 procent under samma period.

– Undersökningen visar på en stor vilja att ställa om inom branschen. Det finns en utbredd förståelse för att allt fler kunder frågar efter nya tjänster och vi är glada över att kunna vara en del av den omställningen, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Sju av tio redovisnings- och revisionsbyråer, 67 procent, uppger även i samma undersökning att tiden de lägger på rådgivning kommer att öka under det kommande året.

FAR:s nya framtidsstudie Nyckeln till framtiden som lanserades under Branschdagarna 22-23 september 2016 tog också fasta på det nya digitala affärslandskapet – samt kommande möjligheter och utmaningar i branschen.

– Framtidsstudien är väldigt konkret och inspirerande men ger också en spark i baken att ta utvecklingen på stort allvar. För det är allvar, betonade FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp