Miljonkrav mot EY preskriberat

6 oktober, 2020

Malmö tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan en bostadsrättsförening i Malmö och en revisor och EY. I domen framgår att bostadsrättsföreningens skadeståndskrav om 30 miljoner kronor var preskriberat, skriver Dagens Juridik.

Föreningen har i målet hävdat att revisorn varit oaktsam vid utförandet av revisionen och att hen och EY har orsakat skada för cirka 30 miljoner kronor avseende felaktiga betalningar som föreningen gjort till olika uppgivna fordringshavare efter 1 juli 2016.

Revisorn och EY har i sin tur bestritt föreningens krav och hävdat att kravet är preskriberat. Eftersom talan mot revisorn och EY kom in till tingsrätten först den 27 december 2019 är föreningens talan de facto preskriberad.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp