Krav på enhetligt elektro­niskt format – lagändringar gällande revision

14 oktober, 2020

En del noterade företag ska upprätta års- och koncern­redo­visningar i ett format som specifi­ceras närmare i Europeiska kommis­sionens s.k. Esef-förordning och möjliggör enhetlig elek­tronisk rapportering.

Nu föreslås kompletterande lagänd­ringar i fråga om revision, vad gäller kravet på det enhetligt elektro­niska formatet. Förslagen innebär att revi­sions­berättelsen för dessa företag ska innehålla ett uttalande om års­redo­visningen, och i före­kom­mande fall koncern­redovis­­ningen, är upp­­rättad i överens­stämmelse med kraven på formatet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

-> Läs mer på Regeringskansliets webb <-

ANNONS
ANNONS

Mötesfria onsdagar och hemarbete – så resonerar storbyråerna

30 oktober, 2020 Onsdagar utan möten - och hemarbete kontra att vara på kontoret - diskuteras flitigt.

Hållbarhetsrapportering – tummen ner för svenska bolag

29 oktober, 2020 Bolagen har en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen.

Så funkar storbyråernas skatterådgivning på distans

28 oktober, 2020 Att ge skatteråd digitalt fungerar bättre är förväntat. Men det finns även gott om utmaningar.

Krishantering och återstarten av ekonomin – det säger skatteexperterna

28 oktober, 2020 Landets skatterådgivare har tvingats ställa om. Hur har det varit – och vad händer härnäst?

Fika med Sara Uhlén: ”Intressant förflyttning för både lön och redovisning”

27 oktober, 2020 Sara Uhlén är ny ordförande för Strategigruppen Redovisnings- och Lönekonsulter FAR.

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020 En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft nästa år.

 Upp