KPMG:s klasscoacher bygger kunskap

17 februari, 2016

30 av KPMG:s medarbetar i Stockholm har under hösten volontärarbetat som klasscoacher inom ramen för projektet My Dream Now. Projektet syfte är att eleverna ska höja sin motivation i skolarbetet och få bättre kunskap om vad studier kan leda till och olika vägar in i arbetslivet. Tanken är också att de deltagande företagen kan få en bättre fungerande kompetensförsörjning, genom att visa unga vilka möjligheter som finns och hur de kan förverkliga dem.
– KPMG har länge haft ett starkt samhällsengagemang, men våra medarbetare har efterlyst att också kunna bidra på ett mer konkret sätt. I och med att My Dream Now erbjuder direkt engagemang och samtidigt stämmer bra överens med vår inriktning på att bidra till jobbskapande och kunskapsbyggande kändes detta rätt, säger Maria Bucher, ansvarig för KPMG:s CSR-frågor.
I grupper om fyra följer klasscoacherna en åttondeklass som de ska besöka fyra gånger per år. Besöken i klasserna har tydliga teman och varvas med att coacherna delar med sig av egna erfarenheter. Eleverna får också komma på studiebesök hos de deltagande företagen.

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp