KPMG:s klasscoacher bygger kunskap

17 februari, 2016

30 av KPMG:s medarbetar i Stockholm har under hösten volontärarbetat som klasscoacher inom ramen för projektet My Dream Now. Projektet syfte är att eleverna ska höja sin motivation i skolarbetet och få bättre kunskap om vad studier kan leda till och olika vägar in i arbetslivet. Tanken är också att de deltagande företagen kan få en bättre fungerande kompetensförsörjning, genom att visa unga vilka möjligheter som finns och hur de kan förverkliga dem.
– KPMG har länge haft ett starkt samhällsengagemang, men våra medarbetare har efterlyst att också kunna bidra på ett mer konkret sätt. I och med att My Dream Now erbjuder direkt engagemang och samtidigt stämmer bra överens med vår inriktning på att bidra till jobbskapande och kunskapsbyggande kändes detta rätt, säger Maria Bucher, ansvarig för KPMG:s CSR-frågor.
I grupper om fyra följer klasscoacherna en åttondeklass som de ska besöka fyra gånger per år. Besöken i klasserna har tydliga teman och varvas med att coacherna delar med sig av egna erfarenheter. Eleverna får också komma på studiebesök hos de deltagande företagen.

FAR Online

”Enron gjorde mig nyfiken”

5 december, 2019 Osama Masri har gjort en snabb karriärresa, geografiskt och arbetsmässigt,

”Tentastress kan sätta käppar i hjulet”

3 december, 2019 Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO, har skrivit auktorisationsprovet hos FAR i Stockholm.

Revideco: ”Vi vill möta människan bakom kunden”

3 december, 2019 Människan i centrum är devisen bakom Revidecos framgång.

Underskatta inte cyberriskerna – attackerna blir allt mer sofistikerade

2 december, 2019 Cyberriskerna underskattas ofta, Kristoffer Haleen, cyber practice leader på Willis Towers Watson.

Viktigt att ha en plan

2 december, 2019 Incidenthantering och planering kan minska skadeeffekterna vid cyberattacker.

Cyberbrott orsakar allvarliga kriser

2 december, 2019 Alla företag löper risk för att drabbas av en cyberincident i någon form.

 Upp