KPMG-revisor i RI:s examensråd

4 juni, 2021

Auktoriserade revisorn Katrin Schrewelius på KPMG förordnas från 1 juli som ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Hon ersätter Björn Irle som börjar på FAR. Det meddelar RI på webben. Ännu en skifte är att RI:s chefsrevisor blir ordinarie ledamot och vice ordförande i examensrådet – även hon från 1 juli.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp