KPMG-revisor blir Mazars-chef

17 april, 2019

Auktoriserade revisorn Mathias Nilsson, tidigare på KPMG, har blivit ny kontorschef på Mazars i Malmö. Det meddelar svenska Mazars nu på LinkedIn. Den nya rollen har han haft sedan i höstas.

– Efter att ha arbetat sedan 2010 på KPMG var jag egentligen inte på jakt efter något annat. Men så dök den här möjligheten upp. En spännande roll, en ny utmaning och ett stort ansvar i ett så intressant företag som Mazars. Det kändes helt enkelt för intressant för att inte söka!, säger Mathias Nilsson på företagets LinkedIn.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp