KPMG rekryterar digital affärsarkitekt

10 maj, 2019

KPMG utökar sitt Lighthouse-team med Mikael Bramsen, Digital Business Architect på Göteborgskontoret, som ska fokusera på hur KPMG och dess kunder kan skapa mer värde utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Det meddelar bolaget på webben. I det dagliga ska han arbeta tillsammans med säljorganisation och KPMG:s befintliga affärsområden. I mars rekryterades även specialisterna Robin Nemati, i rollen som Cloud Architect, samt Mustafa Aljumaili, med titeln Senior Data Engineer, in i KPMG:s datadrivna Lighthouse-gäng.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp