KPMG-rapport: Företagsledare tror på distansarbete till 2022

26 april, 2021

Enligt senaste globala KPMG-rapporten CEO Outlook förväntar sig närmare 50 procent av företagsledarna att pågående arbetssätt fortsätter året ut. Något fler än hälften av de 500 ledare som har svarat i undersökningen menar dessutom att det är vaccinet som avgör när det kan bli tal om att återvända till ett mer ”normalt” arbetssätt. 90 procent av de tillfrågade lutar åt att be personalen rapportera när de har tagit vaccinet.

– Det har varit och är en utmanande tid för företag. För KPMG Sverige har det inneburit att vi fått tänka om och lägga fokus på nya digitala affärsmodeller för att möta de behov som nu finns på marknaden, kommenterar Björn Hallin, partner och Head of Advisory, på KPMG:s webb.

 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp