KPMG knyter till sig digital spetskompetens

14 mars, 2019

I dagarna har KPMG gått ut med nyheten att de välkomnat de tekniska och digitala specialisterna Robin Nemati i rollen som Cloud Architect samt Mustafa Aljumaili med titeln Senior Data Engineer in i bolaget.

Robin Nemati har tidigare arbetat med tekniska plattformar inom IoT (Internet of Things). På KPMG ska han både hantera globala plattformar i molnet och lösningar som tagits fram i Sverige. Mustafa Aljumaili kommer i sin tur att involveras i den tekniska utvecklingsdelen.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp