KPMG klimatkompenserar via investering i kraftverk

13 maj, 2019

För att kompensera för KPMG Sveriges flygresor samt uppvärmning och kylning av kontorslokaler, vilket genererar cirka 1 800 ton CO2, har bolaget valt att investera i ett kraftverk i Indien som använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Investeringen, som görs i samarbete med klimatrådgivaren Tricorona, motsvarar en reduktion av ungefär 2 300 ton CO2 per år, skriver KPMG på webben.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp