KPMG framstående inom AI-lösningar

24 mars, 2019

KPMG rankas som en av de mest framstående aktörerna inom Microsofts AI-lösningar. Det framgår av rapporten HFS Top 10 Microsoft AI Services 2019. De 14 olika företagen i rapporten har bedömts efter kriterierna innovation, kundperspektiv och utförandeförmåga. Rapporten tar även upp KPMG:s strategiska syn på AI, något som märks i Sverige via forskningssamabetet med AI Innovation Sweden, säger Ulf Borgcrantz, Head of New Business på KPMG Sverige, i en kommentar.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp