Korttidsstödet utvärderas

24 september, 2021

Regeringen har tillsatt en kommitté som ska se över korttidsstödet, en stödåtgärd som varit en av regeringens viktigaste för att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin.

I kommittédirektivet konstateras att regelverket har tillämpats för första gången och i en större omfattning än vad man kunnat förutse när lagstiftningen togs fram.

Nu ska stödet ses över och bland annat ska kommittén utvärdera vilken betydelse det haft, ta ställning till om det fortsättningsvis ska finnas två parallella system för stöd vid korttidsarbete och analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera betydelsen för att lindra effekterna ska redovisas i ett delbetänkande 31 maj 2022 medan uppdraget i övrigt ska redovisas senast 30 november 2022.

-> Läs mer på regeringens webb 

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp