Karriärkulturen avgör om redovisningsekonomerna stannar

6 september, 2019

Två faktorer, karriärkultur och den anställdes upplevda möjligheter att utvecklas på jobbet, är avgörande för redovisningsekonomernas motivation att stanna kvar hos sin arbetsgivare. Det visar en enkät från analysföretaget Gartner, avseende 5 700 redovisningsekonomer, främst i USA.

Företag som erbjuder personal inom ekonomi- och redovisningsfunktionen en karriärkultur och möjligheter att byta jobb mellan olika avdelningar och positioner, löper mindre risk att drabbas av ökad personalomsättning. Enligt Gartner är 22 procent av sådan personal benägen att vilja byta arbetsuppgifter och relaterade positioner.

Ett sätt att attrahera personal är enligt analysföretaget att införa erfarenhetsbaserade karriärmöjligheter, till skillnad från traditionell promotion och befordringsgång. En dynamisk erfarenhetsbaserad karriärkultur sänker, uppger Gartner, rekryteringskostnaderna genom att personalen stannar kvar i högre utsträckning och företaget blir attraktivare som arbetsgivare.

Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp