Informationsplikt för revisorer och skatterådgivare

13 mars, 2018

EU:s finansministrar i Bryssel har under tisdagen enats om ett förslag där bland annat skatterådgivare och revisorer som bistår företag i skattefrågor beordras till informationsplikt om vissa upplägg. Det för att öka transparensen på skatteområdet. Medlemsstaterna kommer att åläggas att samarbeta genom att dela med sig genom en central databas. Det skriver Realtid.

Nu har medlemsländerna fram till 31 december på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning och reglering. Rapporteringsplikten träder i kraft 1 juli 2020.

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp