IFIAR uppmanar revisionsbyråer att utveckla revisionskvaliteten

17 februari, 2020

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har nyligen publicerat IFIAR Survey, den årliga studien av observationer från medlemsländernas kvalitetskontroller av de största revisionsbyråerna. BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och PwC från närmare 50 länder deltog i rapporten, genom att dela med sig av uppgifter från kvalitetskontrollerna som rapporterades mellan juli 2018 och juni 2019. Det skriver Revisorsinspektionen (RI). Resultat? Minst en iakttagelse fanns på så många som en tredjedel av de revisionsuppdrag som kvalitetskontrollerades. Något som lett till att IFIAR uppmuntrar byråerna att fortsätta arbeta med att utveckla kvaliteten på revisionen.

Annons
Far Online

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk om nya webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram Agoy som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

 Upp