IFIAR uppmanar revisionsbyråer att utveckla revisionskvaliteten

17 februari, 2020

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har nyligen publicerat IFIAR Survey, den årliga studien av observationer från medlemsländernas kvalitetskontroller av de största revisionsbyråerna. BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och PwC från närmare 50 länder deltog i rapporten, genom att dela med sig av uppgifter från kvalitetskontrollerna som rapporterades mellan juli 2018 och juni 2019. Det skriver Revisorsinspektionen (RI). Resultat? Minst en iakttagelse fanns på så många som en tredjedel av de revisionsuppdrag som kvalitetskontrollerades. Något som lett till att IFIAR uppmuntrar byråerna att fortsätta arbeta med att utveckla kvaliteten på revisionen.

Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp