IFIAR om medlemsländernas kvalitetskontroller

20 maj, 2019

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) har publicerat sin årliga undersökning efter iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller, vilket gäller revision av företag av allmänt intresse utförd av PwC, KPMG, EY, GT, Deloitte och BDO. Resultatet – i 37 procent av de kvalitetskontrollerade revisionsuppdragen fanns minst en iakttagelse jämfört med 40 procentt 2017 – är glädjande, skriver Revisorsinspektionen (RI) på webben. Men, tillägger myndigheten, det finns saker att anmärka på. Att iakttagelserna är återkommande tyder på bristande enhetlighet vid genomförandet av revisioner. Det visar också på att det finns fortsatt förbättringsbehov av revisionskvaliteten, skriver RI.

Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp