Hur påverkar blandade team revisionskvaliteten?

1 juli, 2020

Revisorer blir allt mer beroende av vad andra experter, forskare, ingenjörer och specialister kan bidra med för att revisionen ska bli så högkvalitativ som möjligt. Nu har Accountancy Europe, branschens europeiska paraplyorganisation, kommit ut med rapporten How do multidisciplinary teams contribute to audit quality?, där organisationen har frågat 18 aktiva europeiska branschprofiler om deras syn på vad den typen av blandade team har för påverkan på revisionskvaliteten. I studien uttalar sig även två namnkunniga från Sverige; Johan Rippe, auktoriserad revisor, vice VD PwC och ordförande FAR, samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Etik.

Läs mer på Accountancy Europe: How do multidisciplinary teams contribute to audit quality?

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp