Hög pension för kvinnlig redovisningsekonom

27 november, 2019

Redovisningsekonomer är, efter företagssäljare, en yrkesgrupp som ligger bra till när det gäller förväntade framtida bruttopensioner. Det framgår av en beräkning från Pensionsmyndigheten som gäller pensionen för olika yrkesgrupper, däribland kvinnliga redovisningsekonomer.

– Typfallsberäkningarna är ungefärliga och beskriver utfallet under vissa förutsättningar. Men vi bedömer att beräkningarna ger en god uppskattning av vilken pension man kan förvänta sig i framtiden för de vanligaste yrkena, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Beräkningen bygger på en så kallad typfallsmodell som utgår från ett antal standardantaganden som avser de 20 vanligaste yrkena för kvinnor respektive män. Redovisningsekonomer är en av de vanligaste yrkesgrupperna för kvinnor, så av den anledningen avser beräkningen från Pensionsmyndigheten i detta fall kvinnliga redovisningsekonomers förväntade pensioner.

Beräkningarna och en beskrivning av den bakomliggande modellen finns tillgängliga på Pensionsmyndighetens hemsida.

 

 

FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp