Hög pension för kvinnlig redovisningsekonom

27 november, 2019

Redovisningsekonomer är, efter företagssäljare, en yrkesgrupp som ligger bra till när det gäller förväntade framtida bruttopensioner. Det framgår av en beräkning från Pensionsmyndigheten som gäller pensionen för olika yrkesgrupper, däribland kvinnliga redovisningsekonomer.

– Typfallsberäkningarna är ungefärliga och beskriver utfallet under vissa förutsättningar. Men vi bedömer att beräkningarna ger en god uppskattning av vilken pension man kan förvänta sig i framtiden för de vanligaste yrkena, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Beräkningen bygger på en så kallad typfallsmodell som utgår från ett antal standardantaganden som avser de 20 vanligaste yrkena för kvinnor respektive män. Redovisningsekonomer är en av de vanligaste yrkesgrupperna för kvinnor, så av den anledningen avser beräkningen från Pensionsmyndigheten i detta fall kvinnliga redovisningsekonomers förväntade pensioner.

Beräkningarna och en beskrivning av den bakomliggande modellen finns tillgängliga på Pensionsmyndighetens hemsida.

 

 

Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp