Handels-professor i företagsekonomi till Linköping

13 juni, 2018

Karl Wennberg blir ny professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han hade under 2015 motsvarande tjänst på Handelshögskolan i Stockholm och har under 2016-2018 varit gästprofessor i Linköping. Karl Wennbergs forskning försöker förklara hur samhället påverkas av entreprenörsskap. Han har också undersökt hur företagande i olika länder påverkas av kulturella faktorer.

– Vid LiU tycker jag det finns stora möjligheter kring samarbetet mellan olika avdelningar som jag inte upplevt på tidigare arbetsplatser – tvärdisciplinaritet är en tradition som funnits sedan universitetet skapades, säger Karl Wennberg om varför han byter lärosätet, till Civilekonomens webb.

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp