GT sänker koldioxidutsläpp med 70 procent

30 juni, 2021

Grant Thornton har sänkt företagets koldioxidutsläpp med 70 procent, till största del på grund av att medarbetarna under pandemin jobbat digitalt och på distans och därmed minskat på både tjänsteresor och kontorens energianvändning. Det meddelar GT i ett pressmeddelande. De utsläpp som storbyrån inte har lyckats få ner ska kompenseras genom en klimatinvestering i Svensk Kolinlagring. Grant Thorntons mål är att reducera koldioxidutsläppen med 20 procent till 2022.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp