GT-delägare till WizWomen

12 april, 2019

Monika Wannholm, delägare, kontorschef och ledamot i företagsledningen på Grant Thornton, blir den första medlemmen från GT till WizWomen. Något som Realtid skrev om först.

Plattformen, som Balans senast skrev om här, skapades av tidigare EY-delägaren Susanne Tillqvist och består av kvinnor i ledande positioner inom konsultbranschen som jobbar för att bidra till en mer långsiktigt hållbar bransch.

Av de nu totalt 19 medlemmarna i WizWomen är fem från revisions- och rådgivningsbranschen. Förutom Monika Wannholm ingår även Helena Kaiser de Carolis, delägare PwC, Maria Andersson, delägare KPMG, Malin Nilsson, vd BDO och Christina Bergman, delägare Deloitte.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp