Grant Thornton UK LLP får ny vd

3 december, 2018

Grant Thornton UK LLP väljer mångåriga medarbetaren Dave Dunckley som ny vd. Han har varit knuten till Grant Thornton i 20 år och då senast på avdelningen för strategiskt ledarskap (Strategic Leadership Team), där han ansvarade för att knyta Londons medelstora företag till Grant Thornton. Under 2017/2018 lyckades byrån bättre än något annat tidigare år. Det meddelar brittiska Grant Thornton på webben.

– Vårt varumärke har aldrig varit så här starkt, och vi kommer att använda oss av detta för att diskutera kring teman som påverkar vår bransch och våra kunder, med drivkraften att öka de kommersiella intäkterna medan vi ser till att fortsätta ha en stark social medvetenhet, kommenterar Dave Dunckley sin nya roll på GT:s sajt i Storbritannien.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp