Gemensam omvärldsanalys för nordiska riksrevisorer

13 augusti, 2019

Vid det årliga nordiska riksrevisorsmötet tidigare i somras, denna gång i Reykjavik, beslutade deltagarna att inleda ett gemensamt arbete med omvärldsanalys.

– För Riksrevisionen är det viktigt att träffa andra nordiska revisionsmyndigheter och utbyta erfarenheter med våra grannländer. Vi är ju ensamma om våra uppdrag i respektive land och har till stor det liknande förutsättningar. Därför är det bra att samarbeta kring frågor som omvärldsanalys och hur revisionen ska hantera förändringar i omvärlden, säger Stefan Lundgren, riksrevisor, i en kommentar på webben.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp