Företag avvaktar inför automation av redovisningen

10 oktober, 2019

Så kallad RPA, robotiserad processautomation, har en potential att spara både tid och pengar inom redovisning och ekonomifunktionen, enligt en rapport från Gartner. Analysföretaget uppskattar att en ekonomiavdelning skulle kunna spara tiotusentals arbetstimmar per år, både genom direkta tidsbesparingar och genom att det uppstår färre fel som beror på den mänskliga faktorn.

Trots detta så väljer många organisationer att avvakta med att införa RPA i sina ekonomiska processer, enligt analysföretaget. Mindre än var tredje organisation som har infört RPA i sina processer har gjort detta i sådana processer som är relaterade till redovisning och annan ekonomisk rapportering.

Tre skäl finns till att många organisationer avvaktar, uppger Gartner. Det första är en tveksamhet att införa ny teknik som helt ersätter mänskligt beslutsfattande. Andra skälet är att investeringar i sådan teknik inte anses ge tillräckligt snabb och hög ekonomisk avkastning, ROI, Return on investment. Slutligen så anser företagen att det är förknippat med högre risk, i form av fel och missade tidsgränser, att införa RPA i redovisningen än i andra delar av en organisation.

Enligt Gartner fungerar RPA bäst för upprepade arbetsmoment som personal i annat fall skulle ha utfört manuellt med hjälp av dator. Studien bygger på intervjuer med 150 controllers, redovisningschefer och annan personal inom ekonomifunktionen, framför allt i USA.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp