Företag avvaktar inför automation av redovisningen

10 oktober, 2019

Så kallad RPA, robotiserad processautomation, har en potential att spara både tid och pengar inom redovisning och ekonomifunktionen, enligt en rapport från Gartner. Analysföretaget uppskattar att en ekonomiavdelning skulle kunna spara tiotusentals arbetstimmar per år, både genom direkta tidsbesparingar och genom att det uppstår färre fel som beror på den mänskliga faktorn.

Trots detta så väljer många organisationer att avvakta med att införa RPA i sina ekonomiska processer, enligt analysföretaget. Mindre än var tredje organisation som har infört RPA i sina processer har gjort detta i sådana processer som är relaterade till redovisning och annan ekonomisk rapportering.

Tre skäl finns till att många organisationer avvaktar, uppger Gartner. Det första är en tveksamhet att införa ny teknik som helt ersätter mänskligt beslutsfattande. Andra skälet är att investeringar i sådan teknik inte anses ge tillräckligt snabb och hög ekonomisk avkastning, ROI, Return on investment. Slutligen så anser företagen att det är förknippat med högre risk, i form av fel och missade tidsgränser, att införa RPA i redovisningen än i andra delar av en organisation.

Enligt Gartner fungerar RPA bäst för upprepade arbetsmoment som personal i annat fall skulle ha utfört manuellt med hjälp av dator. Studien bygger på intervjuer med 150 controllers, redovisningschefer och annan personal inom ekonomifunktionen, framför allt i USA.

Annons
Far Online
Annons

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

 Upp