Förändringar på EY-kontor i landet

2 juli, 2019

Fyra EY-revisorer i Vimmerby startar egna byrån Solid Revision och tar över EY:s lokaler och personal. Det skriver Revisionsvärlden på webben. Övertagandet görs från den 1 juli. Kunderna är i huvudsak ägarledda företag. Byrån består av av sex anställda; tre auktoriserade revisorer; en auktoriserad redovisningskonsult och två revisionsmedarbetare. I styrelsen för nystartade bolaget Solid Revision i Vimmerby AB sitter Mikael Riberth, Thomas Ahlstrand, Kerstin Klingstedt och Kerstin Swahn.

I samma veva har det skett förändringar på EY Nordvästra Skåne (Helsingborg/Ängelholm). Efter elva år som kontorschef, varav de senaste sex åren för EY Nordvästra Skåne, lämnar Henrik Nilsson över till kollegan Karoline Tedevall. Det berättar han på LinkedIn. Framöver kommer Henrik Nilsson att fokusera på rollen som revisor och kundhanterare.

Läs mer om EY Nordvästra Skåne: Byrån som inte slår sig till ro 

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp