FAR:s branschdagar ställs in

24 april, 2019

FAR:s branschdagar skulle efter uppehållet 2018 återvända i år. Nu blir det inte så. Intresset och engagemanget för att delta är begränsat, meddelar FAR på webben.

– För att på ett bättre sätt möta våra medlemmar kommer vi att jobba med mer specifikt riktade och anpassade erbjudanden för våra olika medlemskategorier, kommenterar Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp