FAR uppdaterar revisorsyttranden för finansiella företag

13 september, 2019

Nu finns uppdaterade revisorsyttranden för finansiella företag som krävs enligt lag eller Finansinspektionen. Det är FAR:s specialistgrupp för finansiella företag som ligger bakom ytrandena, som publicerats på FAR:s webb. Ändringarna träder ikraft 1 januari 2020 och är av redaktionell karaktär. Tidigare tillämpning är dock tillåten.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp