FAR publicerar senaste års- och hållbarhetsredovisningen

24 juni, 2020

Verksamhetsåret 2019/20 präglades av framgångar men också av effekterna av coronapandemin. Det skriver FAR i senaste års- och hållbarhetsredovisningen som nu publicerats digitalt på webben.

– Det är svåra tider och FAR:s verksamhet har naturligtvis påverkats. Men när jag ser tillbaka på vårt verksamhetsår, som började 1 maj 2019, så är bilden mycket ljusare. Större delen av året präglades av framgångar, med nöjda medlemmar och kunder samt god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet. Vi har tagit position i viktiga frågor och nått framgång i våra långsiktiga mål kring förtroende, framtid och samhällsnytta, skriver FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i årsredovisningen.

Läs mer: FAR:s års- och hållbarhetsredovisning 2019-2020

Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp