FAR i Almedalen 2018

6 juni, 2018

Det blir två seminarier i regi av FAR under årets upplaga av bransch – och politikertunga Almedalen. Under 2018 koncentrerar sig branschorganisationen på blockkedjan, nån-annanismen och AI. Det meddelar FAR på webben.

3 juli håller journalisten Thabo Motsieloa i panelsamtalet Vad händer när alla pekar på andra? med bland andra FAR:s avgående generalsekreterare Dan Brännström samt Alice Teodorescu, pol red GP, i panelen.

5 juli är det AI-experten Anna Felländer som styr samtalet med benämningen Bockkedjan och AI – ökad transparens och nya gömställen, där bland annat Ester Sundström, rådgivare inom riskhantering på Deloitte, ingår i panelen.

Mer om FAR i Almedalen här

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp