EY: ”Svenska modellen för bolagsstyrning fungerar”

26 februari, 2021

EU-kommissionens initiativ om en europeisk lagstiftning för bolagsstyrning, i syfte att främja ett hållbart och långsiktigt värdeskapande, har fått mothugg i Sverige. Nu sällar sig även EY till skaran av kritiker.

”Vi delar uppfattningen att den svenska modellen för bolagsstyrning fungerar, och att en EU-gemensam lagstiftning enligt föreslagen form snarare skulle försämra de svenska bolagens möjligheter att generera ett hållbart och långsiktigt värdeskapande”, skriver Anna Svanberg, VD på EY Sverige och Hamish Mabon, ansvarig Revision EY Sverige, i ett pressmeddelande.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp