EU:s revisorer anmärker på hållbarhetsbrister

22 september, 2021

EU gör inte tillräckligt för att stimulera investeringar till hållbara verksamheter. Det menar Europeiska revisionsrätten i en ny granskning, skriver DI på webben. EU:s egna revisorer synliggör även flera brister i unionens klimatarbete, däribland att EU-budgeten för 2021-2027 inte på ett enhetligt sätt följer den taxonomi över hållbara investeringar som unionen själva har tagit fram.

Eva Lindström, ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg och tidigare svensk riksrevisor, menar även att flera klimatåtgärder har försenats eller behöver kompletteras. Detta gäller i synnerhet taxonomin över hållbara investeringar.

– Det är oroande att det finns olösta frågor i taxonomin. Vi tar inte ställning för eller emot kärnkraft men för oss är tydligheten viktig. För marknaden är det viktigt det här inte blir en utdragen procedur utan att taxonomin kan färdigställas. Ett beslut borde komma så att EU:s inställning kan signaleras till marknaden. Gör färdigt taxonomin, säger hon till DI.

Mer om Europeiska revisionsrätten på Balans:

Läs mer: Svensk revisor till Europeiska revisionsrätten

Läs mer: Det här gör Europeiska revisionsrätten

Läs mer: Valuta för EU-pengarna

Läs mer: EU-revisorer påtalar risker med coronafonden

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp