EU-kommissionen lämnar marknadsrapport om lagstadgad revision

23 februari, 2021

I början av året lämnade EU-kommissionen sin rapport om utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Bland annat visar analysen av de insamlade uppgifterna att marknaden har förblivit relativt koncentrerad i de flesta medlemsstater, skriver Revisorsinspektionen (RI).

Några av punkterna från rapporten som RI för fram är:

 • Det finns drygt 225 360 personer (år 2018) registrerade som lagstadgade revisorer i EU jämfört med 250 047 år 2015.
 • Revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse minskade också från 1 742 till 1 123 st under 2015-2018.
 • Antalet lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse minskade också med omkring en tredjedel under 2015–2018.
 • De fyra stora revisionsföretagen (PwC, Deloitte, KPMG och EY) har en genomsnittlig marknadsandel i EU på 70 procent av all lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. De har också en sammanlagd marknadsandel på omkring 85 procent i segment som inte är kopplade till revisionsarbete (tillåtna icke-revisionstjänster till granskade företag och icke-revisionstjänster till andra företag).
 • De vanligaste problem som lyfts fram är brister i revisionsföretagens interna system för kvalitetskontroll (till exempel brist på tillräckliga revisionsbevis och revisionsdokumentation), etik och oberoende, riskbedömning av uppdraget, analys av internkontrollsystemet, och värdering till verkligt värde och bedrägliga förfaranden.

Läs mer på RI:s webb: EU-kommissionens marknadsrapport

Läs mer: Här finns rapporten i sin helhet

 • FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

  4 mars, 2021 Branschen omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer, visar FAR.s färska branschrapport.

  Helena Arvidsson Älgne blir första kvinnan att fatta KPMG:s ordförandeklubba

  4 mars, 2021 Helena Arvidsson Älgne har utsetts till ny ordförande i KPMG:s styrelse efter Björn Hallin.

  ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

   Upp