EU-direktiv utökar skydd för visselblåsare

8 oktober, 2019

EU anammade den 7 oktober nya regler om skydd för visselblåsare. Reglerna innebär ett utökat skydd och påverkar ett större andel organisationer och branscher än de tidigare reglerna.

Branschorganisationen Accountancy Europe har nu tagit fram ett faktablad (öppnas som pdf). Där beskrivs de nya reglerna på ett sätt som är relevant för bland andra redovisningsekonomer, revisorer och rådgivare.

De nya reglerna väntas träda i kraft 2021.

 

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp