Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

14 juni, 2019

Det blev Ericsson som kammade hem Bästa redovisning av hållbarhet 2018, ett pris FAR har delat ut sedan 2003.

– Priset är ett fantastiskt erkännande av Ericssons långsiktiga fokus på hållbarhet tvärs genom hela företaget, säger Heather Johnson, VP Sustainability & Corporate Responsibility, Ericsson, på FAR:s webb.

Med priset Bästa redovisning av hållbarhet vill FAR belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Reglerna för hållbarhetsrapportering omfattar områden som miljö, mänskliga rättigheter, personal och sociala förhållanden samt anti-korruption.

I år har juryn utvärderat närmare 100 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som uppfattas som avgörande för bra hållbarhetsredovisning. Fokus har varit mänskliga rättigheter.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp