Ekonomistudenter vill jobba på PwC

22 mars, 2019

PwC är bland topp 5 när ekonomistudenter får uppge sina drömarbetsgivare. Det framgår av Universums FöretagsBarometern som presentrades på Universum Awards 20 mars. Det är två snäpp upp från förra året, då PwC hamnade på en sjunde placering.

– Det känns fantastiskt roligt att vi har återtagit platsen som branschbäst samt klättrat till plats 5 från plats 7 förra året! Vi anses helt enkelt vara idealföretaget att jobba på!, kommenterar PwC:s personaldirektör Katarina Roddar.

De övriga fyra drömarbetsgivarna är precis som föregående år Google, Spotify, IKEA och H&M.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp