Ekobrottsmyndigheten: Revisorers åtgärder vid misstanke om brott

23 juni, 2020

Nu publicerar Ekobrottsmyndigheten en allmän uppdatering av rapporten Revisorers åtgärder vid misstanke om brott. Promemorian har tagits fram av den samrådsgrupp som bildats av Ekobrottsmyndigheten och FAR och som fortlöpande överväger hur samverkan mellan revisorer och åklagare kan utvecklas i anledning av anmälningsskyldigheten.

Rapporten kan läsas här: Revisorer åtgärder mot misstanke om brott

Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp