Deloitte och ServiceNow i strategiskt partnerskap

10 maj, 2019

Det nya samarbetet mellan Deloitte och ServiceNow går ut på ”att gemensamt bidra till snabbare digital transformation”, enligt ett pressmeddelande från Deloitte. Partnerskapet innebär bland annat att företagen ska samordna produkter och lösningar baserade på ServiceNow:s Now-plattform, vilket enligt utskicket ska bidra till en bättre digital upplevelse för de anställda. Bland tidigare samarbetsprojekt finns exempelvis en röststyrd AI-lösning.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp