Deloitte: Fyra av tio partners ska vara kvinnor

12 mars, 2018

Deloitte har i dag 26 procent kvinnor i rollen som delägare, något som framgick i Balans senaste jämställdhetsundersökning vilken presenterades härom dagen. Näst bäst i klassen, efter Grant Thorntons 29 procent.

Målet för Deloitte är dock högre än så. Minst fyra av tio partners ska vara kvinnor. Det säger Birgitta Lööf, ansvarig för Deloitte Audit & Assurance i Sverige och Norden. Och målet ska nås genom meritokrati.

– Det innebär att kunskap och prestation är det enda som ska påverka individens möjligheter till befordran medan faktorer som kön, klass, ursprung, bakgrund, släktskap och vänskap inte ska ha någon betydelse. Tydliga strategier och målsättningar har gjort att vi utvecklat våra metoder och vår struktur för en jämnare könsfördelning, säger Birgitta Lööf på Deloittes webb.

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp