De vann EY:s klimattävling i Norden

8 september, 2021

Chalmersstudenterna John Lindblad och Jesper Alm har korats till pristagare av EY Better Working World Data Challenge, och får därmed dela på 5 000 USD, skriver EY på webben. Den nordiska tävlingen går till på samma sätt som den globala och riktar sig till studenter och young professionals. Upplägget för i år var att deltagare utifrån satellitbilder från NASA uppmanades hitta digitala lösningar för att minimera effekterna av skogsbränder. Tävlingen anordnades tillsammans med Microsoft.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp