De är nya partners på BDO

2 september, 2021

Vid höstens intåg 1 september valde BDO sex nya partners, meddelar storbyrån i ett pressmeddelande, och tillägger: ”De speglar bredden av alla tjänster som BDO kan erbjuda företag på sin utvecklingsresa.” I och med nya invalet har BDO Sverige 69 partners.

Dessa är:

 • Andreas Blomstrand, skatterådgivning
 • Fredrik Olsson, rådgivning, M&A
 • Markus Håkansson, hållbarhetschef
 • Markus Zung, skatterådgivning
 • Patrik Lyckestedt, revision
 • Susanna Ihalainen, företagsservice, lön

Andelen delägare som är kvinnor är idag 22 procent och en ”jämställd partnergrupp är en fråga byrån jobbar aktivt med”, skriver BDO. Detta trots att bara en ny kvinna har valts in i gruppen 1 september.

Enligt Balans senaste jämställdhetsundersökning 2021 hade BDO 24 procent kvinnor i delägargruppen jämfört med dagens 22 procent, en tillbakagång på två procent.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp