Danske revisorer får ny VD

15 juni, 2021

Charlotte Jepsen lämnar VD-stolen på FSR – danske revisorer efter 13 år. Det meddelar hon på LinkedIn. Den som tar över hennes roll blir Lars Storr-Hansen.

FSR – danske revisorer är FAR.s motsvarighet i Danmark. Tillsammans med Suomen Tilintarkastajat ry, (Finlands Revisorer), Den norske revisorsforening (DnR) och isländska Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) bildar branschorganisationerna Nordiska Revisorsförbundet (NRF), med svenska Helene Agélii  som generalsekreterare (tidigare FAR:s chefsjurist).

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp