Civilekonomen som blev influencer

1 december, 2018

Det var när hon väntade sitt andra barn 2015 som Laila Högfeldt, som arbetade på revisionsföretag, startade ett Instagramkonto där hon delade med sig av sitt liv som gravid.

På bara ett halvår hade hon gått från 2 000 till 30 000 följare. och nu kan hon leva på jobbet som influencer, berättar hon för Civilekonomen. Hon gör dagliga uppdateringar om sitt liv och marknadsför samarbetspartners produkter på sin blogg på tidningen MåBra:s webbplats, Youtube och Instagram.

– Jag har stor nytta av min ekonomutbildning eftersom jag kan sköta allting praktiskt, som att skriva avtal och göra bokföringen, berättar hon på civilekonomen.se.

 

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp