Komponentredovisning och avskrivningar vid byte från K3 till K2

30 september, 2019

BFN har fått en fråga från en bostadsrättsförening som har redovisat enligt K3 om den kan övergå till K2, samt hur uppdelning av komponenter och avskrivningar i sådana fall påverkas. Nu har BFN kommit med ett sammanfattande svar. I svaret hänvisar de till BFN:s allmänna råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk punkten 2 andra stycket som innebär att bostadsrättsföreningar som har redovisat enligt K3 som första K-regelverk får byta till K2 utan särskilda skäl. Vidare ska en materiell anläggningstillgång som i K3 har delats upp i komponenter redovisas till de sammanlagda bokförda värdena av komponenterna när övergången sker till K2. Regler om avskrivningar ska vid övergången till K2 tillämpas enligt kapitel 10.

 

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp