Börsnoterade bolag öppnare i skattefrågor än privatägda

3 december, 2019

Börsbolag har en högre grad av transparens kring skattefrågor än privata bolag. Det visar studien Tax Transparency från KPMG. Undersökningen avser bland annat graden av öppenhet när det gäller skatt och hållbarhet.

Bland börsbolagen har 52 procent publicerat sin skattepolicy på hemsidan i årets undersökning, en kraftig ökning jämfört med 2016 då 14 procent gjorde detta. Bland statliga bolag är motsvarande siffra för i år 33 procent och för onoterade bolag är andelen 31 procent.

– Utvecklingen kan bland annat förklaras av ökade regleringar avseende transparens och skatt, samt ökade krav från investerare, reglerare, och andra intressenter, säger David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting på KPMG Sverige, i en kommentar.

När det gäller att rapportera om skatt som en hållbarhetsfråga gör 19 procent av Large Cap-bolagen detta utförligt. Motsvarande siffra för statliga bolag är 7 procent. Undersökningen finns tillgänglig för nedladdning här (pdf-fil)

FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp